Etusivu

Sisälläni asuu suuri voima, ja toivon, että se auttaa minua eteenpäin hiljaiseen rauhalliseen ja terveelliseen ikään kuin uuteen alkuun.                                                                 

Halu, Johanna  Vuorimies 2013

Luontuu-yritys muodostaa palvelukokonaisuuden, johon kuuluu prosessikonsultaatio, voimavarakeskeinen ja dialoginen työnohjaus sekä arviointi, konsultaatio ja terapia riippuvuuspulmissa. Työskentelyyn voidaan liittää kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä. Lisäksi tarjoan luentoja ja koulutuksia riippuvuusproblematiikan ja toipumisorientaation teemoista.


Arvojani ovat tasa-arvoisuus ja ihmisyyden kunnioitus. Uskon ihmisen kykyyn muuttua ja kasvaa yhdessä muiden kanssa.


Työskentelytapani on käytännönläheinen ja vastavuoroinen. Lisäksi uskon, että sopusoinnussa luonnon ja ympäristön kanssa eläminen vahvistaa kokemusta itsestä ja tukee hyvinvointia.


Luontuu-yritys sai nimensä toiveistani yhdistää luonto osaksi ammatillista toimintaa ja tuottaa siten lisää hyvinvointia työelämän tai elämän paineissa sekä muutoksissa.